Gebruiksvoorwaarden

Het eenvoudige gebruik en/of raadplegen van deze site impliceert op automatische en onvoorwaardelijke manier dat u het geheel van gebruiksvoorwaarden volledig aanvaardt. Starco Net SPRL behoudt zich het recht op elk moment deze gebruiksvoorwaarden aan te passen zonder voorafgaandelijke kennisgeving of vergoeding. Zodoende raden wij u aan deze regelmatig raad te plegen.

 

Het gebruik van deze website verleent u geen enkel recht. Deze rechten blijven de exclusieve eigendom van StarcoNet en van zijn klanten. Zodoende zijn alle teksten, foto's, video's, gegevens, affiches, logo's, merken en andere elementen die op de website opgenomen zijn, worden beschermd door het recht op intellectuele eigendom, namelijk auteursrechten, burenrechten, merkenrecht. Hierdoor en conform met de Code van de Intellectuele Eigendom is het gebruik van de website alleen toegestaan in familiekring. Elk ander gebruik wordt ontegensprekelijk gezien als een inbreuk op de burenrechten en wordt bestraft door de besproken Code. 

Bijgevolg mag u in geen enkel geval en op geen enkele wijze de site of op de site gereproduceerde elementen verspreiden, commercialiseren, wijzigen of reproduceren zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toelating van Starco Net SPRL. Elk onwettig gebruik van de gehele of delen van deze website (piraterij, vervalsing,...) kan aanleiding geven tot vervolging. 

Websites die gecreëerd zijn door Starco Net kunnen hyperlinks bevatten die toegang geven tot andere websites die beheerd worden door derden en niet door Starco Net SPRL
Starco Net SPRL zal niet rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk kunnen gesteld worden indien deze websites de wettelijke huidige en toekomstige voorschriften van zowel België als Europa niet respecteren, alsook van de gevolgen van dit niet respecteren. 

Het is aan de gebruiker zelf van deze website alle nodige maatregelen te treffen om z'n eigen gegevens en software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het Internet in omloop zijn. 

Onze websites kunnen Java applets bevatten. 

www.apotheekbilcke.be | Alle Rechten Voorbehouden. Apotheek Bilcke BVBA | webdesign CtrlZ © 2022 | Gebruiksvoorwaarden